W ramach obchodów 30 rocznicy Solidarności Walczącej (odbyły się 31.08-02.09.2012) wspólnie z Romanem Zwiercanem podjeliśmy się uzupełnienia i przepracowania wcześniej wydanej pozycji "...o godność i wolność. Po prostu...". W publikacji liczącej 408 stron, wydanej w twardej oprawie znalazło się wiele nowych dokumentów, oraz przede wszystkim zostały odsłonięte kulisy operacji służb specjalnych wymierzonych w Solidarność Walczącą, o kryptonimie "Rafo".
"Rozpoznać i zlikwidować" to zalecenie wcielono w życie i w przededniu "okrągłego stołu" deportowano z kraju przywódców Solidarności Walczącej, Kornela Morawieckiego i Andrzeja Kołodzieja. Między innymi dokumenty poświadczające tę niewygodną prawdę zostały odnalezione przez nas i zamieszczone w książce.KSIĄŻKA JEST DOSTĘPNA w pdf W CAŁOŚCI po kliknięciu na okładkę

(w zależności od szybkości łącza ładowanie trwa od kilku do kkilkudziesięciu sekund).