Angażuje się w inicjatywy mające na celu troskę o zachowanie dziedzictwa. Jest prezesem Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna, która za jeden z celów postawiła sobie, poza przywracaniem pamięci o anonimowych ludziach dzięki którym mamy teraz wolną Polskę, konkretną pomoc tym zapomnianym często przez władzę bohaterom. 
 

12 listopad 2010 - nadanie imienia Anny Walentynowicz nowo wybudowanemu rondu w Gdyni,
przy skrzyżowaniu ulic Bosmańskiej i Benisławskiego.

 
 

Grudzień 2009 r

 


Działa także w Stowarzyszeniu Solidarność Walcząca, które ma bardzo podobne cele.