Ze starajku sierpniowego nie zachowało się zbyt wiele fotografi. Zamieszczamy kilka, które udało się nam zdobyć.