Ze względu na fakt, iż Andrzej Kołodziej był w latach '80 jednym z najbardziej poszukiwanych przez Służby Bezpieczeństwa ludzi w Polsce, unikał pozowania do fotografii. Niewiele się ich więc zachowało ale w miarę pozyskiwania będziemy zamieszczać je na stronie.