Strona Główna


Przy tak bogatym życiorysie nic dziwnego, że w życiu Andrzeja Kołodzieja historia przeplata się z teraźniejszością. 

Przywódca strajku w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Sierpniu 1980, działacz Solidarności Walczącej, opozycjonista. Urodził się 18.11.1959 w Zagórzu k. Sanoka. Po ukończeniu szkoły zawodowej w Sanoku w 1977 r., pracował w Stoczni Gdańskiej i uczył się w Technikum Budowy Okrętów. Za działalność polityczna został ze szkoły wyrzucony w grudniu 1979, a ze stoczni – w styczniu 1980. 14 sierpnia rozpoczął pracę w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. Następnego dnia stanął na czele strajku. Był przewodniczącym Komitetu Strajkowego, wiceprzewodniczącym Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”. W październiku 1981 został aresztowany na terenie ówczesnej Czechosłowacji i skazany na 21 miesięcy więzienia. W lipcu 1983 r. – przekazany polskim organom bezpieczeństwa.  W tym samym roku został przewodniczącym Solidarności Walczącej oddziału Trójmiasto oraz członkiem Komitetu Wykonawczego. Aresztowany w Gdańsku w styczniu 1988 r., osadzony został w areszcie śledczym w Warszawie, skąd 30 kwietnia został podstępem wywieziony z Polski. Do 1990 r. przebywał na przymusowej emigracji we Włoszech. Przebywał do 1992 we Francji i Włoszech. Po powrocie do kraju zamieszkał w rodzinnym Zagórzu gdzie zaangażował się w działalność samorządową. W 1999 r. powrócił do Gdyni, a w następnym roku został Honorowym Obywatelem Gdańska (jest też, od 2005 r. Honorowym Obywatelem Zagórza).


Poniżej kilka faktów z życiorysu, przybliżających sylwetkę Andrzeja:

 

3-go maja 1988 roku Rząd RP na Uchodźctwie przyznał mu Krzyż Kawalerski.

W 1992 roku osiadł w Zagórzu gdzie w latach 1994-1998 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Osiedla w rodzinnym Wielopolu. Sprawdził się w roli samorządowca, bo został wyróżniony tytułem "Honorowy Obywatel Miasta Zagórza".


W 2000 r. Rada Miasta Gdańska nadała Andrzejowi Kołodziejowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta.


Gratulacje od prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka, w związku z otrzymaniem odznaczenia Ministra Kultury "Zasłużony działacz kultury".

W 2006 r. został przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

16 maja 2010 otrzymał z rąk Przzewodniczącego Solidarności Walczącej krzyż SW.

10 lutego 2012 podczas uroczystej sesji Rady Miasta Gdyni w Teatrze Miejskim zostały wręczone Medale im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni". Andrzej Kołodziej został 46 laureatem tego najważniejszego dla gdynian wyróżnienia. Więcej na ten temat na stronach Miasta Gdynia  oraz w zakładce Medal Kwiatkowskiego. Zdjęcia z uroczystości w zakładce Fotografie.

Podczas uroczystej sesji, która odbyła się w Teatrze Miejskim z okazji 88 urodzin Gdyni - 10 lutego 2014 Rada Miasta nadała

Andrzejowi Kołodziejowi tytuł Honorowego Obywatela.